ÜYELİK SÖZLEŞMESİ


1. TARAFLARIN TANIMI ve DİĞER TANIMLAR

Bir tarafta Atatürk Blv. İstanbul Manifaturacılar ve Kumaşçılar Çarşısı Bl.6.Kat adresinde mukim, “www.fabricare.com.tr” web sayfasının sahibi,  firmamız (Bundan sonra FABRICARE olarak anılacaktır.)

ile

Diğer tarafta fabricare.com.tr web adresini ziyaret eden, Müşteri Üye Formu doldurmak suretiyle ürün satın almak isteyen üyeler (kullanıcılar) (sözleşmede “MÜŞTERİ/ÜYE” olarak anılacaktır)

Üye kayıt Formu: FABRICARE’a ait web sayfasından ve hizmetlerinden yararlanmak isteyen kullanıcıların kişisel, firma, iletişim ya da finansal bilgilerini elektronik ortamda girmesini sağlayan, bu bilgilerin depolanmasına ve kullanıcıların isteklerine cevap vermek amacıyla oluşturulan veri tabanına yönelik elektronik formdur.

Üyelik Sözleşmesi: “fabricare.com.tr” web sayfasından yararlanmak ve hizmet satın almak isteyen müşteriler ile FABRICARE'ın karşılıklı yükümlülüklerini ve sistemin işleyişini ifade eder.

Hizmet Ürünü: FABRICARE’ın sahibi olduğu fabricare.com.tr sitesinden işbu anlaşmanın ayrılmaz bir parçası olan Mesafeli Satış Sözleşmesi’ndeki hak ve yükümlülükler dahilinde Üye/ Müşteri tarafından siparişi verilerek FABRICARE tarafından dağıtımı yapılan ürünlerdir.

Ön Bilgilendirme Formu: Hizmet ürünü satın almak isteyen MÜŞTERİ/ÜYE’ye, satın alacağı hizmet ürününün kapsamını, şartlarını, danışmanlık bedellerini, Devlete ödenecek meblağları, hizmetin başlama ve bitiş sürelerini, ilgili yasa ve yönetmeliklere yönelik özet bilgileri ihtiva eden ve satın alma işleminden önce MÜŞTERİ/ÜYE’ye gönderilen iletidir.

Profil: Hizmet ürünü satın almak isteyenin FABRICARE’a sunduğu ve aynı zamanda kurum, gerçek veya tüzel kişi olarak kendi sorununu tanımladığı, iletişim, firma, kişisel ve finansal bilgilerini belirttiği, araç, şube ya da bayi sayısını gösterdiği bilgilendirme türüdür.

2. ÜYELİK BEDELİ

Üyelik bedelsizdir. FABRICARE, üyelik için kesinlikle bedel talep etmeyecektir.

3. SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI

FABRICARE web sayfasına üye olmak isteyen MÜŞTERİ/ÜYE’nin, ilk olarak Üye Kayıt Formunu doldurması ve FABRICARE “Üyelik Sözleşmesi”ni kabul ve taahhüt etmesi gerekmektedir. Sayfanın altında yer alan “Sözleşmeyi okudum, kabul ediyorum” seçeneğinin hemen yanında yer alan kutucuğun işaretlenmesi ve ardından “Kaydet” butonuna basılması halinde üyelik kaydı ve diğer bir anlamda da sözleşmenin onaylanması gerçekleşecektir.

4. MÜŞTERİ’YE VERİLECEK HİZMETİN TANIMI

FABRICARE, Üye Kayıt Formu doldurmak ve sözleşmeyi kabul etmek suretiyle üyeliği gerçekleşen kurum, gerçek ya da tüzel kişiliğe internet ortamından ilan ettiği hizmet ürünlerini satmayı, danışmanlık hizmeti vermeyi ve web sayfasında ki üyelere özel içerik ve servislerden üyelerinin faydalanmasını sağlar.

5. ÜYELİK SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ

FABRICARE, MÜŞTERİ/ÜYE’ye sözleşme konusu sistem üzerinden siparişleri verebilmesi ve işlem yürütebilmesi için fabricare.com.tr sitesini işletebilecek bir e-mail adresi ve şifre verecektir. Kullanıcı adı niteliğinde olan bu e-mail MÜŞTERİ/ÜYE’ye özel olup aynı e-mail ikinci bir MÜŞTERİ’YE verilmez. Şifre sadece sistemi kullanan MÜŞTERİ tarafından bilinir. MÜŞTERİ şifresini dilediği zaman değiştirebilir; şifrenin seçimi ve korunması tamamıyla MÜŞTERİ/ÜYE’nin sorumluluğundadır. FABRICARE, doğum günü, telefon numarası gibi kişisel bilgilerin şifre olarak kullanılmasını önermez. MÜŞTERİ/ÜYE şifresinin kaybolması halinde, “Şifremi unuttum” seçeneği ile sisteme tanıtmış olduğu e-mail adresine, unutmuş olduğu şifresinin FABRICARE tarafından e-mail yoluyla iletilmesini sağlar.

6. ÜYELİK GİRİŞİ

MÜŞTERİ, üyeliği gerektiren servis, içerik ve hizmet ürünlerinden faydalanabilmesi ve sisteme bağlanabilmesi için e-mail adresini ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem “Üye Girişi” yapmak şeklinde tanımlanır. MÜŞTERİ/ÜYE’NİN faydalanacağı servisler giriş yaptıktan sonra MÜŞTERİ/ ÜYE’ye gösterilecektir.

MÜŞTERİ/ÜYE, fabricare.com.tr sitesinde işbu sözleşmede belirtilen şekilde şifresini kullanarak siparişini vermekle sipariş konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, siparişten kaynaklanan tüm yükümlükleri işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.


7. MÜŞTERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1. MÜŞTERİ/ÜYE, FABRICARE'ın internet servislerinden yararlandığı esnada, “Üye Kayıt Formu”nda yer alan bilgilerin doğru olmayışından, yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi ya da belge sunulması halinde doğacak zararlardan ve oluşabilecek yasal cezai müeyyidelerden sorumludur. Benzeri hallerde üyeliğinin sona erdirilebileceğini kabul ve taahhüt eder.

7.2. MÜŞTERİ/ÜYE, FABRICARE tarafından verilen hizmetlerin, çalışma dosyalarının, yazılımların ve sitede yer alan materyallerin telif hakkının FABRICARE’ya ait olduğunu, bu hizmetlerin, çalışma dosyalarının, yazılımların ve sitede yer alan materyallerin hiçbir şekilde burada belirtilenin dışında kopya edilemeyeceğini, tekrar üretilip, dağıtılıp, sergilenip, yüklenip, tekrar oynatılıp, postalanıp, verici yoluyla geçirilip, dâhilen, fakat limitleşmemiş olarak, elektronik, mekanik, fotokopi suretiyle, kayıtlı veya herhangi başka bir şekilde çoğaltılamayacağını, üçüncü şahısların menfaatine sunulamayacağını, pazarlanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

7.3. MÜŞTERİ/ÜYE satın aldığı verilerinin, FABRICARE'ın ihmalinin söz konusu olmadığı anda, yetkisiz kişilerce okunmasından (üyenin bilgilerini başka kişilerle paylaşması, siteden güvenli olarak çıkmaması v.b durumlarda) dolayı gelebilecek zararlardan dolayı FABRICARE’yı sorumlu tutmayacağını kabul ve taahhüt eder.

7.4. MÜŞTERİ/ÜYE, FABRICARE’DEN izin almadan FABRICARE’ın internet servislerini ticari ya da reklam amaçlı kullanmamayı, kurallara aykırı hareket etmesi halinde FABRICARE'ın gerekli müdahalelerde bulunma, üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu, MÜŞTERİ/ÜYE, kullanıcı adı niteliğinde ki e-mail adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, bu ve işbu Sözleşme ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası niteliğindeki Mesafeli Satış Sözleşmesi ile Ön Bilgilendirme Formu içeriği tüm hususları daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu, kabul ve taahhüt ettiğini beyan eder.

7.5. MÜŞTERİ/ÜYE, duyuru mecrası olarak fabricare.com.tr’da belirtilmiş olan tüm duyuruları tebellüğ etmiş olarak kabul edeceğini beyan eder.

7.6. MÜŞTERİ/ÜYE, FABRICARE’ın kendisine fabricare.com.tr ile ilgili olarak kampanya vs bildirimlerle ilgili olarak sms veya email yolu mesajı göndermesine muvaffakat ettiğini beyan eder.

8. FABRICARE’IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

8.1. Satış ve dağıtımı yapılan hizmet ürününün içeriğinin verimliliği, yasa ve yönetmeliklere ne denli güncel olduğu, iletilen form ve belgelerin geçerliliği FABRICARE'ın sorumluluğundadır.

8.2. Kredi kartıyla yapılacak alışverişlerde, kart sahibinin bilgilerinin korunması, sanal alışveriş ortamının güvenliği, rahatlığı ve anlaşılır olması FABRICARE'ın temel prensip ve sorumluluklarındandır.

8.3. MÜŞTERİ/ÜYE’NİN talep etmesi halinde, kendilerince sunulan profilleri doğrultusunda kendilerine uygun olan belgelendirme çalışması ve içeriği hakkında telefon ya da e-mail ile ön bilgilendirme yapılacaktır.

8.4. Gizlilik ilkeleri gereği, MÜŞTERİ/ÜYE’ye ait bilgiler korunacak, ancak MÜŞTERİ/ ÜYE’nin bilgisi ve talebi halinde paylaşılacaktır.

9. FABRICARE’IN YETKİLERİ

FABRICARE herhangi bir zamanda ve gerek gördüğü takdirde, sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. FABRICARE sistemin geçici bir süre askıya alınması veya durdurulmasından dolayı, Üyelerine, çözüm ortaklarına ve üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. FABRICARE elde olmayan ve olası mücbir sebepler nedeniyle, servislerinin her zaman ve her şart altında zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların her zaman doğru ve güvenilir olacağını, servis kalitesinin herkesin beklentilerine cevap vereceğini taahhüt etmez.

10. FESİH VE REVİZE HAKKI

10.1. FABRICARE dilediği zaman bu sözleşmeyi revize edebilir ya da sona erdirebilir. Bu sözleşme, FABRICARE'ın öngöreceği altyapı düzenlemelerine bağlı olarak değiştirebilir. Bu değişiklikler fabricare.com.tr adresinde en az 10 gün öncesinde duyurularak devreye alınacağı gibi ayrıca gerek görülürse mail ile Şirkete de duyurulabilecektir. Ancak acilen değiştirilmesi gereken ve devam etmesinde ciddi olarak bir zarar unsuru olabilecek süreç değişiklikleri fabricare.com.tr ‘da yayımlanmasının yanı sıra e-mail ve/veya faks ile de duyurularak derhal uygulamaya alınabilecektir.

10.2. MÜŞTERİ/ÜYE, yeni oluşturulan süreçlerin kendi sistemine uygun olmadığını veya bu çalışma şekli ile verim alamayacağını karara bağlaması halinde bu sözleşme kapsamından çıkmak için yeni uygulama başlamadan en az 7 gün öncesinden FABRICARE’ya yazılı bildirimde bulunmak zorundadır. Bu bildirimin zamanında ve usulüne göre yapılmaması halinde doğacak tüm zararlardan MÜŞTERİ/ÜYE sorumlu olacaktır.

11. UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu sözleşmeyle ilgili olarak vukuu bulabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmede ki hükümler, bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde ise, işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası niteliğindeki Mesafeli satış Sözleşmesi ve ÖnBilgilendirme Formu içeriğindeki hükümler uygulanacaktır. İhtilafın çözülmesinin belirtilen Sözleşme hükümleri uyarınca mümkün olmaması halinde ise T.C. Kanunları (TTK, BK v.b) uygulanacaktır.

12. YETKİLİ MAHKEMELER VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından ve tarafların anlaşmazlıklarından dolayı ortaya çıkabilecek ihtilaflardan ve çözümlerinden İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

13. YÜRÜRLÜLÜK

İşbu 13 (onüç) maddelik sözleşme MÜŞTERİ/ÜYE’NİN, “Üye Kayıt Formu”nu doldurup formun altında yer alan “Sözleşmeyi okudum, kabul ediyorum” seçeneğini onaylayıp “Kaydet” butonunu tıkladıktan sonra, taraflar arasında süresiz olarak akdedilir ve yürürlüğe girer.

Ön Bigilendirme Formu, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

 - FABRICARE

MÜŞTERİ